<- Terug naar het nieuwsoverzicht

28th European Young Geotechnical Engineering Conference and GeoGames, September 17-19, 2020

21 november 2019 om 11:53 - door BGGG-GBMS - 0 reacties

Labels: ,

Beste leden en collega's,

Mogen wij u er attent op maken dat de volgende "European Young Geotechnical Engineer's Conference (28th EYGEC)", zal doorgaan van 17 tot 19 september 2020 in Moskou, Rusland. 

De bedoeling van deze conferentie is om jonge geotechnici uit Europa samen te brengen. Meer details omtrent de conferentie vindt u terug in deze pdf of op de volgende website https://t.me/EYGEC2020

Voor wat betreft de Belgische deelname aan deze conferentie, wensen wij een oproep te lanceren aan de jonge geotechnici om zich kandidaat te stellen. De Raad van de BGGG zal uit de kandidaturen maximum 2 kandidaten selecteren. De geselecteerden zullen van de BGGG een sponsoring van 500 EUR per persoon ontvangen.

De voorwaarden voor kandidaatstelling zijn:

  • lid zijn van de BGGG
  • niet ouder zijn dan 35 jaar tijdens de conferentie
  • het indienen van een korte abstract (max. 1/2 blz.) bij het secretariaat van BGGG vóór 15 december 2019 (via e-mail: info@bggg-gbms.be of carine.godard@bbri.be).