Onderstaande documenten zijn toegankelijk voor iedereen

 Berekeningsmethode De Beer:
 Referentieberekeningen
 Originele publicaties

 Bemalingen:
 Richtlijn Bemalingen (KVIV WG Bemalingen)
 Richtlijn bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM)

 Beschoeiingen:
 Handboek beschoeiingen + infofiches (BGGG, ABEF, WTCB)

 Soil Mix:
 SBRCURnet-WTCB Handboek Soilmixwanden
 SBRCURnet-BBRI Handbook Soilmix walls

 Jet Grouting:
 Jet Grouting: State of the art (Maertens, J., De Vleeschauwer, P., Langhorst, O.)

 Standaardprocedures Geotechnisch onderzoek (BGGG TF2):
 Algemene bepalingen
 Sonderingen.  Deel 1: Planning, uitvoering en rapportering
 Sonderingen.  Deel 2: Geotechnisch advies bij het ontwerp

Invited “ETC 3 – Piles” Lecture, ECSMGE Reykjavik 2019:
  “Recent advances in pile design, construction, monitoring and testing”(Maurice Bottiau & Noel Huybrechts)

Proceedings van de workshop “Schade bij funderingen op kleigronden”(Nederlandstalige sessie - 11.02.2020, Huis van de Bouw, Zwijnaarde)
Proceedings du workshop “Dégâts aux fondations sur sols argileux” (Session Néerlandophone - 11.02.2020, Huis van de Bouw, Zwijnaarde)