Onderstaande documenten zijn toegankelijk voor iedereen

 Berekeningsmethode De Beer:
 Referentieberekeningen
 Originele publicaties

 Bemalingen:
 Richtlijn Bemalingen (KVIV WG Bemalingen)
 Richtlijn bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM)

 Beschoeiingen:
 Handboek beschoeiingen + infofiches (BGGG, ABEF, WTCB)

 Soil Mix:
 SBRCURnet-WTCB Handboek Soilmixwanden
 SBRCURnet-BBRI Handbook Soilmix walls

 Jet Grouting:
 Jet Grouting: State of the art (Maertens, J., De Vleeschauwer, P., Langhorst, O.)

 Standaardprocedures Geotechnisch onderzoek (BGGG TF2):
 Algemene bepalingen
 Sonderingen.  Deel 1: Planning, uitvoering en rapportering
 Sonderingen.  Deel 2: Geotechnisch advies bij het ontwerp