Onderstaande documenten zijn toegankelijk voor iedereen

BGGG statuten
  Vernieuwde statuten (volgens de vzw wetgeving)

Infosessie ATG PALEN presentaties
  De presentaties
  Extra: IP2022002N.pdf (butgb-ubatc.be)

 Berekeningsmethode De Beer:
 Referentieberekeningen
 Originele publicaties

 Bemalingen:
 Richtlijn Bemalingen (KVIV WG Bemalingen)
 Richtlijn bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM)

 Beschoeiingen:
 Handboek beschoeiingen + infofiches (BGGG, ABEF, WTCB)
 Richtlijnen ontwerp van beschoeiingen volgens NBN EN 1997-1 ANB 2022 (BGGG, WTCB)

 Soil Mix:
 SBRCURnet-WTCB Handboek Soilmixwanden
 SBRCURnet-BBRI Handbook Soilmix walls

 Jet Grouting:
 Jet Grouting: State of the art (Maertens, J., De Vleeschauwer, P., Langhorst, O.)

 Standaardprocedures Geotechnisch onderzoek (BGGG TF2):
 Algemene bepalingen
 Sonderingen.  Deel 1: Planning, uitvoering en rapportering
 Sonderingen.  Deel 2: Geotechnisch advies bij het ontwerp

Invited “ETC 3 – Piles” Lecture, ECSMGE Reykjavik 2019:
  “Recent advances in pile design, construction, monitoring and testing”(Maurice Bottiau & Noel Huybrechts)

Proceedings van de workshop “Schade bij funderingen op kleigronden”(Nederlandstalige sessie - 11.02.2020, Huis van de Bouw, Zwijnaarde)
Proceedings du workshop “Sécheresse et argiles” (Session Francophone - 07.03.2023, Moulins de Beez, Namur)

Keynote Lecture, DFI 2021 Middle East Conference

Presentation Maurice Bottiau 'Recent advances in the understanding of Augercast piles and Displacement Augercast piles and impact on their design'