De Vereniging "Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek" genaamd, heeft tot doel het bevorderen van de kennis in het domein van de grondmechanica en haar toepassingen.

Deze Vereniging is de Belgische afdeling van de Internationale Vereniging voor Grondmechanica en Geotechniek, waarvan de sociale zetel in het bureau van de Secretaris Generaal is gevestigd, overeenkomstig artikel lOA van de statuten van de Internationale Vereniging. Lees de statuten van BGGG.

BGGG doet graag beroep op haar leden om actief deel te nemen aan werkgroepen, studiedagen en meer.

De Raad van Bestuur werkt samen met een klein permanent team voor de dagelijkse werking. Dat team bestaat uit volgende personen: Noël Huybrechts, Monika De Vos, Carine Godard en Tara De Regge.

Raad van Bestuur

Voorzitter: Maurice Bottiau
Ondervoorzitter: Wim Maekelberg
Ondervoorzitter: Jean-François Vanden Berghe
Secretaris: Noël Huybrechts
Penningmeester: Monika De Vos

Overige bestuurders:

Christophe Bauduin
Björn Buysse
Frédéric Collin
Erwin Dupont
Koen Duyck
Bertrand François
Koenraad Haelterman
Alain Holeyman
Jan Maertens
Patrick Mengé
Joris Mincke
Christian Treve
Gauthier Van Alboom
Peter Van Impe
Kristof  Van Royen
Eric Waffelaert