Ledentarieven

  • Sponsor package (1): 2000 € per jaar
  • Collectief lid (2): 400 € per jaar
  • Individueel lid (3): 75 € per individueel lid per jaar
  • Eindwerkstudent Geotechniek: gratis
    (prijzen excl. BTW)
(1) Een Sponsor package is een lidmaatschap waarbij 10 vertegenwoordigers van het bedrijf als lid kunnen worden ingeschreven. Deze vertegenwoordigers mogen gratis deelnemen aan alle evenementen waarvan de BGGG de hoofdorganisator is. Het bedrijf wordt vermeld op de folders en de proceedings van deze activiteiten en op de BGGG-website.
(2) Een collectief lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap en geeft recht op 2 stemmen tijdens de Algemene Vergadering van de BGGG. Maximaal 5 werknemers van het bedrijf kunnen nominaal worden geregistreerd en worden expliciet opgenomen in de ledenlijst en de correspondentielijst van de BGGG; ze genieten tevens van alle lidmaatschapsrechten en –voordelen van de internationale vereniging. Daarnaast genieten ALLE werknemers van het bedrijf van het gereduceerde tarief voor onze nationale activiteiten. Het bedrijf heeft bovendien recht op 5 licenties van het De Beer programma.
(3) Een individueel lidmaatschap geeft recht op 1 stem tijdens de Algemene Vergadering van de BGGG. Het individuele lid wordt opgenomen in de ledenlijst en de correspondentielijst van de BGGG. Hij/zij geniet van alle lidmaatschapsrechten en –voordelen van de internationale vereniging en van het gereduceerde tarief voor onze nationale activiteiten en heeft recht op één licentie van het De Beer programma.

Vraag je lidmaatschap hier aan

Over jezelf
Voer het wachtwoord hieronder nogmaals in om het wachtwoord te bevestigen.
Jouw bedrijf
Facturatiegegevens