De Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek (BGGG) groepeert ten individuele titel of als collectief lid, de specialisten in het domein van de fundamentele en toegepaste geotechniek: theoretici en praktijkingenieurs uit de academische of onderzoeks-instellingen, uit de algemene of de ondernemingen gespecialiseerd in de funderings- of grondverbeteringstechnieken, uit studiebureaus, overheidsinstellingen en opdrachtgevers... 

De Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek is het Belgisch lid van de International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, die in 1936 door Terzaghi werd opgericht en die alle Nationale Groeperingen verenigt.

De groepering werkt samen met aanverwante verenigingen, namelijk de Verenigingen voor Rotsmechanica en Ingenieursgeologie.

De activiteiten van de groepering omvatten onder meer:

  • De organisatie van colloquia, studiedagen, conferenties en werfbezoeken.
  • De voorbereiding en de coördinatie van de Belgische deelname aan de activiteiten van de Internationale Vereniging en de Europese Afdeling.
  • De deelname door Belgische specialisten aan technische comités op Internationaal en Europees niveau, onder meer met het oog op het opstellen van ISO, CEN en EUROCODE-normen.
  • De deelname door jonge geotechnici aan “Young Geotechnical Engineers Conferences”.