Online sessie “Horizontale waterremmende schermen – Sessie 1: Onderwaterbetonvloeren"

De regelgeving rond het installeren en in stand houden van grondwatertafelverlagingen is de laatste paar jaren om uiteenlopende redenen verstrengd. Recent werd een nieuwe richtlijn bemalingen uitgewerkt en uitvoerig besproken op een studie avond.

Het verkrijgen van een vergunning voor een bemaling is tegenwoordig geen sinecure meer, zeker niet in het Brussels gewest.

Onze stedelijke omgevingen geraken stelselmatig volgebouwd. Het risico op zettingen van naburige constructies ten gevolge van bemalingen stijgt hierdoor.

Steeds vaker is er een noodzaak om een alternatief voor grondwaterverlaging te bestuderen. Door het toepassen van horizontale waterremmende schermen kunnen hydraulisch afgesloten bouwkuipen worden gecreëerd.

De ontwerper heeft hier een waaier aan mogelijkheden, waaronder gekende en minder gekende technieken:

  • Onderwaterbetonvloeren in al zijn varianten;
  • Waterglasinjecties;
  • Jetgroutvloeren;
  • folieconstructies;

Waar deze technieken vroeger bijna enkel werden toegepast bij grote infrastructuurwerken, grote parkeergarages en in pers- en ontvangstputten voor microtunnels, komen ze nu ook in beeld voor andere types van werven (renovaties, kantoor- en appartementsbouw, kleinere parkeergarages) in stedelijke omgeving.

De kennis over en toepassingsmogelijkheden van deze technieken zijn sterk verruimd doch niet altijd gekend bij projectontwikkelaars, studiebureaus en algemene aannemers.

Om deze redenen organiseert de BGGG een online opleiding via ZOOM in 3 sessies rond waterremmende schermen.

In een eerste sessie op donderdag 19/11/2020 komen het ontwerp en de realisatie van onderwaterbeton in al zijn varianten aan bod. Vaak biedt een onderwaterbetonvloer een elegante uitweg om een bemaling te vermijden. Even vaak wordt deze optie opzij gezet als onhaalbaar omwille van onvoldoende kennis omtrent het ontwerp of de praktische uitvoeringsmoeilijkheden. Er speelt uiteraard ook een cultureel aspect. In Nederland zijn deze types van vloeren veel meer ingeburgerd dan in België en Frankrijk. Onbekend is onbemind!

Deze opleidingssessie belicht de verschillende types onderwaterbetonvloeren (gewapend, ongewapend, vezelbeton, verankerd met verticale trekkers, …) en de basisregels voor het ontwerp. Daarnaast komen de uitvoeringsaspecten en de specifieke aandachtspunten van onderwaterbetonvloeren uitgebreid aan bod.

De tweede sessie van ons drieluik zal gaan over waterglasinjectie. Deze techniek is wijd verspreid in Nederland en werd sporadisch als eens toegepast in België. De Nederlandse kennis en ervaring kan ons misschien overtuigen om deze optie mee te bestuderen als alternatief in de studie, uitvoeringsfase van bouwkuipen. De mogelijkheden met waterglas zijn trouwens ruimer dan enkel horizontale waterremmende schermen. De datum voor deze thema avond staat nog niet vast. Hou alvast onze nieuwsbrief in de gaten!

De laatste sessie handelt over jetgroutvloeren en  folieconstructies. Dit lijken eerder buitenbeentjes, speciale technieken voor waterremmende schermen maar hebben zeer zeker ook hun voordelen. Kennis van deze technieken en ontwerpaspecten kunnen zeer nuttig zijn in het globale ontwerp van een bouwkuip. Ook de datum voor sessie 3 staat nog niet vast. Hou alvast onze nieuwsbrief in de gaten!

BGGG_ logo_fr_nl.png  i.s.m.   CSTC_WTCB (002).giflogo abef.jpg

    FABI_new.png        FABAnl_2.JPG

ie-net_hoge_resolutie_NieuweBaseline_CMYK (1).jpg logo NA Geotechniek.JPG

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

  • Prijs excl btw.
  • * Leden: BGGG/GBMS, ABEF, IE-NET, FABI, WTCB/CSTC, FABA/FEGC
  • 10% korting bij inschrijven voor de 3 sessies